LFP PERTHUS

LFP PERTHUS

LFP PERTHUS 2022Estand fira LFP PERTHUS Disseny, coordinació i muntatge: Mostra ComunicacióDirecció...
TRESORS D’EMPÚRIES

TRESORS D’EMPÚRIES

TRESORS D’EMPÚRIES 2020Exposició Temporal Museu d’Arqueologia de Catalunya – Empúries Coordinació, grafisme i muntatge: Mostra ComunicacióProjecte executiu, producció gràfica i direcció...
ESCULAPI D’EMPÚRIES

ESCULAPI D’EMPÚRIES

L’ESCULAPI D’EMPÚRIES 2020Exposició Temporal Museu d’Arqueologia de Catalunya – Empúries Coordinació, grafisme i muntatge: Mostra ComunicacióProjecte executiu, producció gràfica i direcció...
DONES A LES ONES

DONES A LES ONES

DONES A LES ONES 2021Exposició Temporal Museu d’Història de Catalunya Coordinació, grafisme i muntatge: Mostra ComunicacióProjecte executiu, producció gràfica, muntatge i direcció d’obra Espai expositiu: 320...