UN MAR DE VINYES

2016
Exposició Temporal

Museu d’Arqueologia de Catalunya – Empúries

Coordinació, grafisme i muntatge: Mostra Comunicació
Projecte executiu, producció gràfica i direcció d’obra