TRESORS DEL CONEIXEMENT
ARBOR SCIENTAE

2016
Exposició Temporal

Museu d’Història de Catalunya – Barcelona

Coordinació, grafisme i Muntatge: Mostra Comunicació
Projecte executiu, producció gràfica i direcció d’obra