SOTA L’AIGUA

100 anys de la primera pel·lícula submarina

2016
Exposició Temporal

Museu del Cinema
Ajuntament de Girona

Coordinació, grafisme i muntatge: Mostra Comunicació
Projecte executiu, producció gràfica i direcció d’obra