UNA SOCIETAT CANVIANT 1850 – 2030

2023
Exposició Permanent

Museu d’Història de Sant Feliu de Guíxols

Disseny, coordinació muntage: Mostra Comunicació