RE[FER] EL PAISATGE

Life Pletera [2014-2018]

2018
Exposició Temporal

Museu de la Mediterrània – Torroella de Montgrí

Coordinació, grafisme i muntatge: Mostra Comunicació
Projecte executiu, producció gràfica, muntatge i direcció d’obra