Els Català, fotògrafs d’un segle

CLIENT
Museu d’Història de Catalunya

Cartell de la imatge de l’exposició Els Català, fotògrafs d’un segle, any 2022
Postals de la imatge de l’exposició Els Català, fotògrafs d’un segle, any 2022
Banner de la imatge de l’exposició Els Català, fotògrafs d’un segle, any 2022