Dalí, Duchamp, Man Ray. Una partida d’escacs

CLIENT
Museu de Cadaqués

Disseny i maquetació del catàleg de l’exposició: Dalí, Duchamp, Man Ray. Una partida d’escacs, any 2016
Disseny del cartell de l’exposició: Dalí, Duchamp, Man Ray. Una partida d’escacs, any 2016
Disseny del flyer de l’exposició: Dalí, Duchamp, Man Ray. Una partida d’escacs, any 2016