De Meifrén a Dalí. Cadaqués univers d’artistes

CLIENT
Museu de Cadaqués

DATA
Juny de 2018