LLUM!

La llanterna màgica i la imatge digital
Complicitats emtre els segles XIX i XXI

2017
Exposició Temporal

Museu del Cinema
Ajuntament de Girona

Coordinació, grafisme i muntatge: Mostra Comunicació
Projecte executiu, producció gràfica i direcció d’obra