GIRAEFI

2023
Exposició Itinerant

Diputació de Girona

Disseny, coordinació muntage: Mostra Comunicació