Fundació Gala Salvador Dalí

Disseny de portada del llibre The Secret life of Salvador Dalí, maquetació interior a diferents idiomes.