Fundació Gala Salvador Dalí
Disseny de portada del llibre The Secret life of Salvador Dalí, maquetació interior a diferents idiomes

Maquetació i disseny de diferentes fulletons.