Logotip Fotoreport

CLIENT
Museu d’Història de Catalunya

Creació del logotip pel projecte Fotoreport, any 2021
Adaptació del logotip a la web, disseny de banner, any 2021