D’ONES

Revolució de les dones en la música

2017
Exposició Temporal

Palau Robert
Generalitat de Catalunya

Coordinació, grafisme i projecte: Mostra Comunicació
Projecte executiu i direcció d’obra

Espai expositiu: 360 m2