CAPS TALLATS

Símbols de poder

2018-2019
Exposició Temporal

MAC – Barcelona
Museu de la Prehistòria de València
Museo Arqueològico Nacional de Madrid

Coordinació, grafisme i muntatge: Mostra Comunicació
Projecte adaptació a les sales itinerants, producció gràfica i direcció d’obra

Espai expositiu: 300 a 400 m2