CAPS TALLATS

Símbols de poder

2018
Exposició itinerant

– MAC Barcelona
– Museu de la Prehistòria de València
– Museo Arqueológico Nacional de Madrid

Coordinació, grafisme i muntatge: Mostra Comunicació
Projecte d’adaptació a les dues sales, producció gràfica i direcció d’obra.

Espai expositiu: 300 a 400 m2