BANYS DE MAR

2019
Exposició Temporal

Museu d’Història de Sant Feliu de Guíxols

Coordinació, grafisme i muntatge: Mostra Comunicació
Producció gràfica

Espai expositiu: 300 a 400 m2