AIGÜES RITUALS

Una història dels banys jueus de Girona

2016
Exposició Temporal

Museu d’Història dels Jueus
Patronat del Call de Girona

Coordinació, grafisme i muntatge: Mostra Comunicació
Projecte executiu, producció, muntatge i direcció d’obra