A LA TAULA D’ESTELINA

L’alimentació jueva a l’edat mitjana

2017
Exposició Temporal

Museu d’Història dels Jueus
Patronat del Call de Girona

Coordinació, grafisme i muntatge: Mostra Comunicació
Projecte executiu, producció, muntatge i direcció d’obra