Ooooh!!

Francesc Dalmau i l’art de les il·lusions òptiques (1839-1878)

2019
Exposició Temporal

Museu del Cinema
Ajuntament de Girona

Coordinació, grafisme i muntatge: Mostra Comunicació
Projecte executiu, producció gràfica, muntatge i direcció d’obra

Espai expositiu: 120 m2