Banys de Mar

CLIENT
Museu d’Història de Sant Feliu de Guíxols

DATA
Setembre de 2018