Activitats educatives, 2020

CLIENT
Museu de la Mediterrània

Disseny del fulletó de les activitats educatives del Museu de la Mediterrània, any 2020
Disseny del banner de les activitats educatives del Museu de la Mediterrània, any 2020