LLEGAT

Paisatge humà dels Calls

2016
Exposició Temporal

Museu d’Història dels Jueus
Patronat del Call de Girona

Coordinació, grafisme i muntatge: Mostra Comunicació
Projecte executiu, producció gràfica i direcció d’obra