DONES A LES ONES

2021
Exposició Temporal

Museu d’Història de Catalunya

Coordinació, grafisme i muntatge: Mostra Comunicació
Projecte executiu, producció gràfica, muntatge i direcció d’obra

Espai expositiu: 320 m2