Girona Moderna Girona Moderna Girona Moderna Girona Moderna Girona Moderna

Museu d'Història de la Ciutat
2014

 
mostra comunicació