Dalí de Cadaqués. Robert Descharnes Dalí de Cadaqués. Robert Descharnes Dalí de Cadaqués. Robert Descharnes Dalí de Cadaqués. Robert Descharnes Dalí de Cadaqués. Robert Descharnes Dalí de Cadaqués. Robert Descharnes

Museu Arqueològic de Múrcia
2013

 
mostra comunicació