mostra comunicació mostra comunicació mostra comunicació mostra comunicació mostra comunicació | projectes

La nostra tasca es desenvolupa en dues línies de negoci projectes museogràfics que inclou museus, exposicions i stands; i la comunicació gràfica que va des del naming i la creació d’imatge corporativa, fins l’edició de material promocional, el disseny de pàgines web o el disseny editorial.

Ambdues línies es complementen i ens permeten oferir al client un producte final sense haver de dependre de proveidors externs.

 
 
mostra comunicació